Zasoby ludzkie ważniejsze niż technologie

Nowe technologie często kojarzą się z głównym, kluczowym czynnikiem, który decyduje o powodzeniu firmy na rynku. Tymczasem okazuje się, że głównym czynnikiem, który decyduje o tym są zasoby ludzkie. Po pierwsze to właśnie człowiek obsługuje maszyny i inne technologie. To on je też skonstruował. Brak umiejętności obsługiwania technologii przez zasoby ludzkie, powoduje, że technologia ta jest ale nie jest wykorzystywana. Po drugie tylko człowiek potrafi wytworzyć miłą atmosferę, składają się na nią uśmiechy, ton głosu, miły i sympatyczny wygląd, schludny ubiór. Klienci zaglądają ponownie do tych miejsc, w których zostali mile potraktowani, usłyszeli komplement, pracownik się do nich uśmiechnął, na koniec została mu uściśnięta dłoń. Wzrost możliwości i poprawa wyników biznesowych w głównej mierze zależy od kompetencji, a zwłaszcza umiejętności społecznych pracowników zatrudnionych w konkretniej firmie. Najnowsza implementacja sztucznej inteligencji nigdy nie zastąpi miękkich kompetencji. Najbardziej wiążące problemy i wyzwania dla biznesów wiążą się z rozwojem personelu, zwłaszcza ich kompetencji i umiejętności w budowaniu relacji.