Dlaczego kompetencje cyfrowe są tak ważne dla współczesnego Intraprzedsiębiorcy?

Intraprzedsiębiorczość odnosi się do pracownika organizacji, który jest odpowiedzialny za podejmowanie innowacji w różnych aspektach działalności biznesu. Od dziesięcioleci intraprzedsiębiorczość jest intensywnie promowana wśród pracowników jako sposób na uchwycenie kreatywności przedsiębiorczości, wydobycia z niej tego, co najlepsze. W dzisiejszym świecie przed intraprzedsiębiorczością stoi pewne wyzwanie – musi dostosować się do gwałtownie postępującej rewolucji technologicznej, która zmienia kształt biznesu w wielu aspektach.

Intrapreneurs mają kluczowe znaczenie dla innowacji korporacyjnych, więc większość firm potrzebuje znacznie więcej intrapreneurów niż miało to miejsce w bardziej stabilnych czasach w przeszłości. Główne działania związane z intraprzedsiębiorczością nakierowane są na wzrost innowacyjności. Ważne jest, aby jasno powiedzieć, że innowacyjność to nie tylko nowe produkty i technologie – bardziej efektowna strona biznesu. Bycie innowatorem to także dostrzeganie szans, generowanie pomysłów, projektowanie nowego produktu, przekonywanie kierownictwa, pozyskiwanie zasobów, planowanie i organizowanie. Ich znaczenie dla rozwoju firmy jest kluczowe – stanowią ważną część wypracowywania konkurencyjności na rynku.

Intraprzedsiębiorczość stwarza osobom indywidualnym możliwości bycia innowacyjnymi i przedsiębiorczymi w organizacji, która ich zatrudnia. Sposoby działania intraprzedsiębiorców na przestrzeni lat nie uległy wyraźnej zmianie, w przeciwieństwie do otaczającego ich kontekstu biznesowego, który jest obecnie zdominowany przez nowe technologie, w tym technologie cyfrowe oparte na sztucznej inteligencji. W dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest, by intreprzedsiębiorcy posiadali kompetencje cyfrowe.

Nowe media i technologie informacyjne w działalności biznesowej.

W obliczu dynamicznie postępującej cyfryzacji trudno będzie im spełniać swoje niezwykle istotne funkcje, jeśli nie opanują umiejętności kluczowych dla poradzenia sobie w nowoczesnej gospodarce. Cyfryzacja ma coraz większy wpływ na charakter pracy, sektory i branże i w ogóle życie. Cyfrowe narzędzia i technologie przekształcają strategie i procesy biznesowe, możliwości firm oraz kluczowe relacje z klientami. Kompetencje cyfrowe są niezbędne dla każdego, kto chce nadążać za zmieniającą się rzeczywistością.

One Comment on “Dlaczego kompetencje cyfrowe są tak ważne dla współczesnego Intraprzedsiębiorcy?”

  1. Świat ciągle postępuje do przodu, wdrażane są innowacje w różnych dziedzinach życia, dlatego prowadząc działalność, która jest ukierunkowana na nowoczesność warto mieć osobę, która będzie podążała za postępem technologicznym.

Komentarze wyłączone.